lördag, november 05, 2005

Prästdeklarationen

Närmare 500 präster har skrivit under Yngve Kalins deklaration (Deklaration! Är inte det någonting man gör till den 2 maj?) mot välsignelse av partnerskap. Det är både aktiva och pensionerade präster i SvK, samt en del EFS-pastor och kanske några frikyrkopastorer. På hans hemsida finns hela listan. Så här står det:

Prästdeklarationen med anledning av Svenska kyrkans beslut om välsignelse av registrerade partnerskap

Till: Svenska kyrkans församlingar och dess beslutsfattare

Svenska kyrkan har beslutat om en officiell ordning för välsignelse av registrerade partnerskap och infört detta i Kyrkoordningen.
Vi, präster i denna kyrka, som undertecknat denna deklaration anser att detta beslut står i strid med den ordning för samliv och äktenskap, som Gud genom sitt ord uppenbarat för oss och som definieras som en relation mellan en man och en kvinna. Guds ord tillåter oss inte att välsigna någon annan slags parrelation.
Vi är som präster bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen och vill på detta sätt göra det allmänt känt.


Nu för tiden blir jag inte förvånad när jag läser sådana här uttalanden. Jag blir bara mer och mer oförstående varför de är kvar i denna kyrka i förfall. Jag försöker finna nya grepp att belysa deras deklaration. Jag använder prästernas vigningsordning.

När någon vigs till präst läses följande inledningsord:
Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp,
ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.
I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade
att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag.

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten,
leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten,
undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord.
En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare,
öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till
Gud och hela skapelsen.
Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk
vad det behöver för att renas och mogna i tron,
så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst.
Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning.
Sök Guds viljas väg tillsammans med dem
och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.


Den säger att prästen skall vara öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Människor som vill leva och lever i en livslång parrelation, hetero eller homo, behöver kyrkan för att bekräfta deras kärlek. Heterosexuella parrelationer har genom historien har haft behovet att bli välsignade av kyrkan och blivit det. Nu när homosexuella vågar uttrycka samma behov, vill vissa präster säga nej. Är detta att vara i sinnet vänd mot Gud och hela skapelsen? Det måste väl ändå vara att vara Gudsfrånvänd?
Vidare står det att prästen skall ge Guds folk vad det behöver så att Guds kärlek blir synlig i världen. Människor och världen behöver mer kärlek, inte mindre. Vi behöver inte ha en värld där ondskan styr, utan där kärleken växer. Om nu människor som älskar varandra, men råkar ha samma kön, vill dela sina liv tillsammans är ju detta fantastiskt. Och borde ju självklart välsignas.

Vidare in i prästvigningen måste prästkandidaten avge prästlöftena.
I. Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen?
II. Vill ni stå fasta i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten?
III. Vill ni i er tjänst följa vår kyrkas ordning och förverkliga er kallelse med Kristus som förebild?
IV. Vill ni leva så bland människor, att ni blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlighet?

De präster som har skrivit under deklarationen säger är att de är "...bundna av de löften till trohet mot den Heliga Skrift och kyrkans bekännelse som vi avgav vid vår prästvigning och vi tar därför helt avstånd från den beslutade ordningen..."
De säger att de är bundna av trohet mot den heliga skriften och kyrkans bekännelse (II), men de känner sig inte bundna till kyrkans ordning (III). Jag tycker ju att de inte följer IV. Hur kan man motarbeta någras kärlek när man skall leva bland människor?

Just nu har även 15 kvinnor skrivit under. Två av dessa är Miriam Klefbeck och Jannica Norén som jag skrev om i Vilseledda präster? Undra när Anna Sophia Bonde, Josefine Sävenstrand, Solveig Wollin, Sofia Aspling, Maria Eckerdal och Marie Veenhuis Diamant kommer att skriva under eller kommer de inte det? Dessa vilseledda kvinnor som nu har växt till antalet blir bara mer och mer utnyttjade av motståndarna.

Jag har en viss förtjusning för matematik och statistik. De 493 som har skrivit under motsvarar 8,9 % av SvK präster, både aktiva och pensionerade. De 15 kvinnorna motsvarar 1 % av alla prästvigda kvinnorna.
Så här fördelar sig prästerna per stift:
Göteborg 174 st
Härnösand 16 st
Karlstad 7 st
Linköping 12 st
Luleå 31 st
Lund 41 st
Skara 47 st
Stockholm 19 st
Strängnäs 19 st
Uppsala 29 st
Visby 3 st
Västerås 16 st
Växjö 72 st
Övriga 7 st

Som man ser en överväldigande andel från Gbg stift, inte så konstigt. Det är här de flesta konservativa finns och funnits av tradition. Jag vet att det går åt rätt håll, men sakta går det. Jag kan också skönja en tillväxt. Det gäller att de andra stiften inte bara pekar på Gbg och tror att problemen bara finns här. Det gäller att de andra stiften också är vaksamma och hindrar allt motstånd mot Guds och människors kärlek.

P.S. Två personer har inte riktigt förstått instruktionerna är Arne Olsson och Per-Anders Grunnan. Arne Olsson är inte längre präst och Per-Anders Grunnan är inte ens prästvigd i SvK. D.S.


Hej, hej i Kristus
Nils

16 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ö D M J U K H E T !!!!!!!
Stavas det ord som du skulle behöva lära dig innebörden av.

Finns det inga gränser för hur nedlåtande man får bli, ens för dig?

5/11/05 19:59  
Anonymous Anonym said...

Bra Nils! Detta är inte nedlåtande, detta är god exeges av vigningsordningen. Vad denna "deklaration" skall syfta till - förutom att förnedra människor - det är obegripligt eftersom ingen präst behöver välsigna något homo-par precis som ingen präst behöver viga frånskilda.Uppropet är märkligt på många sätt. Bl.a. genom att alla dessa kvinnoprästmotståndare nu använder sig av prästvigda kvinnor för att få namn på listan medan man alltså inte kan fira gudstjänst med dem. Och kvinnorna låter sig utnyttjas.

5/11/05 20:35  
Anonymous Anonym said...

Vadå ödmjukhet?
Du anonym pratar helt i nattmössan! Det är dessa präster som aldrig lärt sig vad ordet betyder.

Vi är trötta på dessa mörka krafter som aldrig accepterar majoritetens beslut utan skall fortsätta och kränka människors kärlek genom en totalt onödig demonstration. De behöver ju ens inte delta i detta om de inte vill.

Det handlar bara om att kränka och spela på människors rädsla. Ut med dessa präster från Svenska kyrkan.

Protestera:
http://www.walentine.com/archives/2005/11/06/upprop-mot-prstfrtrycket/

6/11/05 11:28  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ said...

Bra skrivet Nils.

6/11/05 15:23  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

Hej, hej, tebaks!

6/11/05 16:12  
Anonymous Anonym said...

Ja, och det skulle inte förvåna mig om mer än hälften av de som skrivit under uppropet är smygbögar eller smygflator som försöker dölja sin egen läggning både för sig själv och andra genom att förneka sina gelikar.

/G

6/11/05 17:47  
Anonymous Bengt said...

Den som står som första namn på prästdeklarationen har länkat till Tidningen Dagen att en Homosexuell präst har skrivit under protestlistan

6/11/05 20:58  
Anonymous Anonym said...

"En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten...
undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord".
Guds ord, bibeln stödjer inte samkönade relationer! Därom kan inte råda något tvivel.
Det är inte alltid av godo att tillåta. En herde behöver ibland plocka in får som irrat iväg.

Många homosexuella vittnar om lidande över sin läggning och många har också genom Guds hjälp lämnat utlevnaden av den. Nu har kyrkan genom kyrkomötet också stängt den dörren genom att förbjuda präster att ens prata om något sådant.

Jesus sa till äktenskapsförbryterskan han just räddat från stening "gå, och synda inte mer".
Lika lite ska vi dömma homosexuella. Men vi ska däremot inte stärka dem i tron att de gör rätt.

7/11/05 10:15  
Anonymous Bengt said...

Det går inte att öppna skrivelsen ännu men håll ögon öppna på sidan

http://www.brogren.nu/hemsida.htm

Hur skall präster tala om varandra? Skrivelse till biskop och domkapitel i Göteborg

7/11/05 11:10  
Anonymous Anonym said...

Maria Eckerdal har nu skrivit på prästdeklarationen!

9/11/05 11:57  
Anonymous Anonym said...

"Maria Eckerdal har nu skrivit på prästdeklarationen!"

Vad är detta för snedvriden personfixering? Jag lovar, bara för att vi är unga, kvinnor, och konservativa så är vi inte lurade av de otäcka, otäcka mörkermännen som säkert äter barn till frukost.
Skärpning i debatten, skaffa er lite vett och bli intellektuellt hederliga istället för att ägna er åt pajkastning på en grupp som ni uppenbarligen inte vet mycket om!!

Och nej, jag är inte Maria Eckerdal.

9/11/05 21:54  
Anonymous Anonym said...

Det klart att du är Maria Eckerdal... vilka kan annars resonera såsom du gör...

12/11/05 00:02  
Anonymous bara jag said...

Bra skrivet, du kloka kvinna som inte är Maria Eckerdal...

Det hat mot oliktänkande som finns i samhället ska väl inte behöva finnas mellan människor som tillhör samma kyrka och säger sig vara kristna.

Vi borde respektera varandra, trots olika uppfattningar i vissa frågor. Den som på allvar vågar lyssna på sin meningsmotståndare har inget behov av att ta till pajkastning, hur stolliga man än anser hans/hennes idéer vara.

Själv tycker jag att många i kyrkan idag hittar på mycket stolligt - som saknar grund i Guds ord - men jag försöker efter bästa förmåga respektera dem ändå. Inte behöver jag förlöjliga eller nedvärdera dessa personer för det.

Heder åt er modiga kvinnor som skrivit på Prästdeklarationen!

13/11/05 01:53  
Anonymous Anonym said...

Jag kan inte hitta namn+församling på de präster som skrivit under "prästdeklarationen" någonstans.
Någon som vet?
/Anna

14/12/05 10:24  
Anonymous Lisen said...

Jag har mailat "ägaren" av listan och frågat så vi får se om och vad jag får för svar. Det verkar lite mesigt att inte lägga ut namnen fast man kan ju ändå förstå att alla inte vill skrika ut vad de tycker. Å andra sidan- varför då skriva på en såndan här lista?

20/12/05 16:02  
Blogger Max Hobstig said...

EN FOT I BÅDA LÄGREN

Eftersom jag är en liturgiskt konservativ Svartrock som blev vald till årets medlem av RFSL-Jönköping tar jag mig rätten att vara lite frispråkig eftersom jag inte riktigt grejar det här med den kommande välsignelseakten för homosexuella par i Svenska kyrkan.

Det är liksom i krig. Vinnaren tar allt, även rätten att efteråt förklena sina motståndare in absurdum. Å andra sidan är det inget nytt. Så har det alltid varit. I krig alltså.

Nu sist var det en blänkare i tidningen Shick om skolprästen Dag Sandahl vid högskolan i Kalmar, som önskade alla homosexuelle varmt välkomna till kyrkan. Prästen ”välsignar gärna bögen, men han tänker inte välsigna deras relation”.

Jag förstår inte riktigt varför det brutit ut en storm. Sandahl har väl rätt att följa sin tro. Kyrkomötet 2005 beslutade väl inte bara att homosexuella par kommer att kunna välsignas i en egen akt i Svenska kyrkan. De beslutade också att ”inga präster ska mot sin vilja behöva leda akten”. Saken borde med det vara klarlagd … eller?

Mvh
http://www.geocities.com/maxtommyhobstig/rfsl.html

9/3/06 09:38  

Skicka en kommentar

<< Home