tisdag, november 22, 2005

Välsignelsedebatten är som bortblåst!

Den först november startade Yngve Kalin sin deklaration mot välsignelse av registrerat partnerskap. Nu tre veckor efter det enorma mediauppbåd, existerar debatten inte längre. Detta i en debatt där det diskuterades ifall SvK skulle finnas kvar, skulle den splittras osv. Visst har det pratats om deklarationen och välsignelseakten i församlingarna, på arbetsplatser och ledarsidor. Diskussionen kommer troligen att leva ett tag till inom SvK, men inte inom media. Det går fort från att vara på var enda löpsedel till att endast finnas kvar på bloggar. Och visst överlevde SvK denna "strid" också, ja vi till och med klarade oss förbi Domssöndagen.
Men vad händer då efter 1 januari 2006 då välsignelseakten skall trädda i kraft? Kyrkostyrelsen kommer inte att hunnit fatta beslut om hur själva akten skall gå till. Blir det då upp till varje enskild präst eller kommer man att avvakta med att genomföra välsignelseakten?
Troligen kommer det att gå bra, kanske att det startar teologiska diskussioner mellan präster i församlingen om synen på homosexuella. Min önskan vore att detta någongång leder fram till könsneutral vigsel.

4 Comments:

Blogger Marta Axner said...

Beslutet som fattades på kyrkomötet var dels att det skulle skrivas in i ko att välsignelseakt finns och reglerna kring den, dels att kyrkostyrelsen skulle ta fram en ordning för denna. Den sak dock gå igenom försöksverksamhet, och alla domkapitel ska få tillfälle att yttra sig. Jag tror inte att det kommer föreligga någto förslag till fastställd ordning för välsignelseakt förrän till kyrkomötet 2007. tidigast. Men det är min egen gissning, har inte hört något. Antagligen kommer man ju att påbörja en revidering av handboken under nästa mandatperiod, och då kommer väl välsignelseaktsordningen in där, i det arbetet.

Redan nu förekommer ju välsignelseakter, så antagligen kommer man bara fortsätta "som vanligt". Beslutet hanlade ju snarast - som jag ser det - att stadfästa och erkänna den verksamhet som redan förekommer. Men så fort det finns förslag till ordning inom försöksverksamheten är det väl lämpligt att använda den.

22/11/05 12:20  
Blogger Germund said...

Debatten lever i Dagen http://www.dagen.com/forum/amne_lista.asp?RS_sid=2&KategoriID=95&sortval=datum

Avdelning Tro & teologi, under rubrikerna "välsignelseakt" och "Green"

Det är några fundamentalister som verkar ha problem med sitt inre. Jag sände detta inlägg till Svenska Kyrkans Vestibul i dag.

"En betraktelse över homodebatten.

Efter att under några månader ha följt debatten om välsignelseakten, på Dagens forum, Vestibul, Högkyrkligt forum, Flashback religion och ett tiotal prästbloggar, har jag en teori.

För det första verkar motståndet mot homovälsignelsen och kvinnoprästerna, höra samman och utgöra en viktig del av vissa människors prioriteringar.

Jag tror att motståndet bottnar i frustration, dels över att känna sig underlägsen kvinnor, dels över sin egen sexuella skamkänsla.

Detta med att känna sig underlägsen kvinnor kan vara resultatet av en uppväxt som präglats av förnedrande tillmälen från flickor, på grund av oförmåga att leva upp till barnens ofta hårdföra standardsättanden.

De sexuella skamkänslorna kan bero på oförmåga, osäkerhet och fysiska orsaker.

Ju tyngre skam, desto ivrigare debatterande med Bibeln som tillhygge.

Det är egentligen djupt tragiskt och vi borde visa medkännande tillsammans med motargumenten enligt min ringa mening.

Germund Andersson 2005-11-22 kl 13:04"

22/11/05 14:12  
Anonymous Enar said...

Men... könsneutral vigsel i kyrkan kan väl inte förekomma förrän staten tagit steget och skippa partneskap till förmån för just könsneutral vigsel? Eller?

29/11/05 12:04  
Blogger Nils Kaiser said...

Enar: Det stämmer, men SvK skulle kunna vara en större pådrivare i frågan. Kyrkomötet skulle kunna fatta ett beslut om att vi vill införa könsneutral vigsel och därmed arbeta för att äktenskapsbalken skulle förändras.

29/11/05 13:37  

Skicka en kommentar

<< Home