tisdag, november 15, 2005

Ordförande i kyrkofullmäktige

I går var det första sammanträdet med det nya kyrkofullmäktige i Göteborgs kyrkliga samfällighet (SvK i Gbg).
SvK i Gbg är den största samfällighet vi har i SvK. Samfälligheten består av ca 310 000 medlemmar, 37 församling med närmare 800 anställda och en budget på ca 470 MSEK.
81 glada och förväntansfulla ledamöter och deras ersättare träffades i Lundby församlingshem. Det skulle utses ordföranden och valberedning. I normala fall brukar fullmäktige träffas på Börsen i Göteborg, men den var upptagen. Margareta Petersson som var ålderspresident (suttit längst i fullmäktige) var mötesordförande. Kyrkoherdarnas representant Cai Lundberg, Haga församling, höll en inledning där vi också sjöng ps. 315, En herrdag i höjden.

Efter upprop osv var vi framme vid val av ordföranden. I SvK Gbg finns det två olika valtekniska samarbeten:
ÖKA (21) + s (19) + FiSK (1) + c (1) + Dialog 2005 Tyska (1) = 43 mandat
POSK (35 mandat) + Kyrkans vänner i Örgryte (2) + Kyrkans väl i Göteborg (1) = 38 mandat

ÖKA och s föreslog Nils Kaiser, dvs mig till ordförande.
Därefter tog Olof Karlsson (POSK) till ordet. Han sa att väljarna har gjort sitt val till fullmäktige och att POSK blivit största gruppen. Men han hade inget yrkande. Vi hade någ räknat med att det skulle bli votering, men så blev ej fallet.
Proceduren var enkel: Jag valdes till ordförande för mandatperioden 2006-2009.
Därefter skulle det väljas förste vice. POSK föreslog Anders Jarlet. Inga andra förslag gav och han valdes.
Per automatik valdes därefter Inga-Lill Börjesson (s) till andre vice.
Därefter tog det nya presidiet plats och jag skulle då hålla i klubban.

Jag blev tillfrågad om ordförandeposten för ca två veckor sedan. Efter en del funderande tackade jag ja. Jag känner att jag inte har några problem med att sitta som ordf. Jag känner att uppgiften inte är "för fin" eller övermäktig. Det jag känner lite oro inför är just att ratta genom olika beslut i fullmäktige. Att hålla huvudet kallt och inte formulera mig fel.

Där satt jag då med klubban i handen och skulle leda val av valberedning. Bredvid min sida sitter vår förvaltningschef Staffan Holmgren. Han är mycket hjälpsam i dessa situationer och ett bra stöd. Både val av valberedning och dess ordförande gick ganska (mycket) bra. Utan större missöden från min sida genomfördes valen.

Det skall bli spännande om fyra veckor då skall nämligen alla nämnder och utskott väljas. Jag tror att inte kommer att gå lika enkelt då, utan troligen en hel del voteringar. Men det kommer säkert att gå bra för mig och ÖKA.

5 Comments:

Blogger Göran Koch-Swahne said...

Ordets förande i gerundium.

Motsols.

Alla skall säga sitt. Den yngste börjar (så står det fortfarande i Rättegångsbalken).

När alla är klara står konsensus på bordet och kan sammanfattas.

Skålandet ur fallna fienders skallar hör till; samma funktion som indianernas calumet; fredspipa.

Detta är alltså vår gamla shaman-kultur - gemensam för ala nordliga, mer eller mindre nomadiska och svedjebrukande folk - tillsammans med lördagsfyllan (förändrat medvetandetillstånd) och bastun (det är inte pga några 1900-talsföreställningar om hygien, som vi är nakan i bastun, utan för att det är ett sätt att möta Anden).

Att sitta ordförande är alltså motsatsen till medelhavskulturens chefande! Det det icke vet är katastrof.

Styrelsen styr - rådet råder genom konsensus.

Blir det inget konsensus, blir det inget beslut.

En duktig ordförande är guld värd! Själv är jag alldeles för ivrig och vill prata med. Det kan man inte.

Jarlert är rätt duktig, det vet jag från Krist.hist. i Lund - men hur han kan vara kyrkopolitiker i Gbg, när han har en professur i Lund förstår jag inte riktigt...

Och då tänker jag inte på resvägen ;=)

15/11/05 10:26  
Blogger Nils Kaiser said...

Jag kan också bli väldigt ivrig ibland (ofta), men man får tygla sig.
Jarlet är skriven i Gbg. Han är också ordf. i Vasas kyrkoråd, samt 1:e vice ordf. stifsfullm. i Gbg.

15/11/05 10:59  
Blogger Göran Koch-Swahne said...

I know, I know...

Det var därför jag påpekade det.

Det roliga är ju att heterofiler inte behöver bo ihop. Äktenskapet är inte definierat i lag. Inget gemensamt hushåll, ingen mantalsskrivning (Lukas 1) ingen gemensam ekonomi. Det behöver inte vara kära, de behöver inte ha sex.

"Sambor" sedan ÄB 1987 måste däremot vara "äktenskapsliknande" - dock inte för mycket! - medan äktenskapet alltså inte behöver likan någonting ;=)

Mina föräldrar bodde på var sin sida av landet i 30 år men räknades fortfarande som gifta.

Jag och hans som bodde ihop på Eric Dahlbergsgatan räknades inte som gifta...

Jag skulle alltså inte tilåta särbo (och avdrag för dubbel bosättning osv) mer än max två år - och förutsättningen då är naturligvis att den som har de vanligare jobbet får flytta efter den som har det unikare.

Och jag skulle inte tolerera att folk skrev sig där de inte bodde.

Men jag talar ju av erfarenhet ;=)

15/11/05 12:03  
Blogger ~Karin Långström Vinge~ said...

Gratulerar!

15/11/05 16:52  
Blogger Göran H said...

Grattis!

18/11/05 08:14  

Skicka en kommentar

<< Home